Merkezi Sınav Otomasyonu

Üniversitelerin merkezi sınav süreçlerinin tümünü yöneten web uygulamasıdır.

Merkezi Sınav Otomasyonu

Üniversitelerin merkezi sınav süreçlerinin tümünü yöneten web uygulamasıdır. Sınavlara bina, salon, gözetmen ve öğrenci atama, salon listeleri oluşturma ve öğrenciler için sınav giriş belgesi yazdırma özelliklerine sahiptir.

Merkezi Sınav Otomasyonu Özellikleri

Üniversiteler için merkezi sınav otomasyonunun temel özellikleri aşağıdaki gibidir;

Tamamen web tabanlı, kullanıcı dostu ve tüm cihazlar için uyumlu tasarım,

Sınavlar için bina, salon, salon başkanı / gözetmen ve öğrenci atayabilme,

Yönetici arayüzü ile sınırsız sayıda öğrenci, bina ve derslik ekleyebilme,

Öğrenci verilerini dinamik olarak yönetebilme ve Excel formatına veri alabilme yeteneği,

Raporlama özelliği ile salon listeleri çıktısı alma,

Öğrenciler için sınav giriş bilgileri ekranı ve bu ekrandan sınav giriş belgesi çıktısı alma.